V Š E T K O V E D K O

Kto je zvedavý aký diplom a daček dostane, môže si pozrieť výsledky.

Čo nového u VŠETKOVEDKA?

Z diplomov a darčekov sa tešili deti i učitelia

Odovzdávanie cien na školách nájdete v

Galérii

Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími vyvrcholil 1. decembra.

Úžasnú atmosféru súťaže si vychutnajte v

Galérii

Vyskúšaj sa

Vieš odpovedať na otázky z minulých rokov?