Diplomy a ceny

 
 

V novembri 2017 bojovalo v súťaži 20 470 detí.

Titul Všetkovedko získalo 6051 z nich.

 

 

30 % najúspešnejších dostalo diplom s titulom

VŠETKOVEDKO

Vsetkovedko

 

Ostatní dostali diplom s titulom

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

Všetkovedkov učeň

 

Najúspešnejší súťažiaci na škole dostali diplom s titulom

VŠETKOVEDKO ŠKOLY

Vsetkovedko

Darčeky, ktoré budú spomienkou na úspech v súťaži.

Druháci mohli získať najviac 168 bodov.

Hru WICKED WITCHES WAY dostali 2 % najúspešnejších, ktorí získali aspoň 163 bodov.

Hru ZLATÝ POKLAD dostali ďalšie 2 % detí, ktoré získali od 156 do 161 bodov.

Hru FRUTTI DI MARE dostalo 11 % súťažiacich, ktorí získali od 141 do 154 bodov.

Zvyšných 15 % súťažiacich s titulom Všetkovedko, ktorí získali od 123 do 140 bodov, dostali nafukovaciu loptu.

Všetkovedkovia školy, ktorí nezískali hru ani loptu, dostali podľa svojho výsledku Ilustrovanú knihu ZVIERATÁ alebo antistresovú loptičku zemeguľu.

Ceruzku Súťažím s Talentídou dostali všetci súťažiaci.

Tretiaci mohli získať najviac 210 bodov.

Hru WICKED WITCHES WAY dostali 2 % najúspešnejších, ktorí získali aspoň 191 bodov.

Hru ZLATÝ POKLAD dostali ďalšie 2 % detí, ktoré získali od 176 do 189 bodov.

Hru FRUTTI DI MARE dostalo 11 % súťažiacich, ktorí získali od 155 do 175 bodov.

Zvyšných 15 % súťažiacich s titulom Všetkovedko, ktorí získali od 141 do 154 bodov, dostali nafukovaciu loptu.

Všetkovedkovia školy, ktorí nezískali hru ani loptu, dostali podľa svojho výsledku Ilustrovanú knihu ZVIERATÁ alebo antistresovú loptičku zemeguľu.

Ceruzku Súťažím s Talentídou dostali všetci súťažiaci.

Štvrtáci mohli získať najviac 210 bodov.

Hru WICKED WITCHES WAY dostali 2 % najúspešnejších, ktorí získali aspoň 191 bodov.

Hru ZLATÝ POKLAD dostali ďalšie 2 % detí, ktoré získali od 183 do 189 bodov.

Hru FRUTTI DI MARE dostalo 11 % súťažiacich, ktorí získali od 162 do 182 bodov.

Zvyšných 15 % súťažiacich s titulom Všetkovedko, ktorí získali od 143 do 161 bodov, dostali nafukovaciu loptu.

Všetkovedkovia školy, ktorí nezískali hru ani loptu, dostali podľa svojho výsledku knihu alebo antistresovú loptičku zemeguľu.

Ceruzku Súťažím s Talentídou dostali všetci súťažiaci.

Piataci mohli získať najviac 210 bodov.

Hru WICKED WITCHES WAY dostali 2 % najúspešnejších, ktorí získali aspoň 198 bodov.

Hru ZLATÝ POKLAD dostali ďalšie 2 % detí, ktoré získali od 190 do 196 bodov.

Hru FRUTTI DI MARE dostalo 11 % súťažiacich, ktorí získali od 170 do 189 bodov.

Zvyšných 15 % súťažiacich s titulom Všetkovedko, ktorí získali od 159 do 169 bodov, dostali nafukovaciu loptu.

Všetkovedkovia školy, ktorí nezískali hru ani loptu, dostali podľa svojho výsledku knihu alebo antistresovú loptičku zemeguľu.

Ceruzku Súťažím s Talentídou dostali všetci súťažiaci.