V Š E T K O V E D K O
Odovzdávanie diplomov a cien

január 2018

Diplomy, čarodejnice, poklady, morské potvory, lopty a ceruzky sú už v tých správnych rukách.
Blahoželáme všetkým Všetkovedkom i jeho učňom!

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica

Základná škola s MŠ, Fintice

Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

Základná škola s MŠ, Hargašova 5, Bratislava

Základná škola, Drábova 3, Košice

Základná škola, Kráľová nad Váhom

Základná škola, G. Haina 37, Levoča

Cirkevná základná škola s MŠ sv. Faustíny, Bardejov-Dlhá Lúka

Základná škola, Staničná ul., Košice

Základná škola, Užhorodská ul., Košice

Základná škola Ľubotice

Základná škola Dolný Pial

Základná škola, Masarykova ul., Košice

Základná škola M. R. Štefánika Spišská Belá

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola s MŠ, Vančurova ul., Trnava

Základná škola s MŠ, Liptovská Kokava

Základná škola, Budovateľská ul., Giraltovce

Súkromná základná škola, Kláštorská ul., Levoča

Základná škola, Haniska

Základná škola, Ďumbierska ul., Banská Bystrica

Základná škola, Strážnická ul., Skalica

Základná škola s MŠ, Nová Bystrica

Základná škola s MŠ, Chminianska Nová Ves

Základná škola, Lachova ul., Bratislava

Základná škola, Trenčianske Jastrabie

Základná škola s MŠ, Veľká Lesná

Súkromná ZŠ Esprit, Bratislava

Súkromná spojená škola EES, Solivarská ul., Prešov

Základná škola, Bernolákova ul., Šurany

Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Žilina

Základná škola, Švedlár

Základná škola s MŠ, Nám. Hrdinov SNP, Medzibrod

Evanjelická ZŠ biskupa Jura Janošku, Liptovský Mikuláš

Základná škola, Ladce

Základná škola, Malcov

Základná škola s MŠ M. R. Štefánika, Budimír