Kalendár

 • 4. október 2017
  Zaslanie ponuky na školy.
 • 26. október 2017
  Termín prihlásenia žiakov do súťaže.
 • 16. november 2017
  Zaslanie testov na školy.
 • 30. november 2017
  Termín súťaže.
 • 21. december 2017
  Zverejnenie výsledkov detí na stránke.
 • 2. – 10. január 2018
  Reklamácie výsledkov.
 • 24. január 2018
  Zaslanie diplomov a cien na školy.
 • 31. január 2018
  Odovzdanie diplomov a cien deťom.