Pravidlá súťaže

Súťaž prebehne na základných školách vo štvrtok 30. novembra 2017.

Súťaží sa v štyroch samostatných kategóriách:

  • VŠETKOVEDKO 2 – druháci,
  • VŠETKOVEDKO 3 – tretiaci,
  • VŠETKOVEDKO 4 – štvrtáci,
  • VŠETKOVEDKO 5 – piataci.

Štartovné je 4 €.
Súťažný test pre druhákov bude mať 24 otázok, súťažný test pre tretiakov, štvrtákov a piatakov bude mať 30 otázok. Na jeho vyriešenie budú mať všetci 40 minút.

Pri každej otázke budú štyri možnosti, iba jedna z nich bude správna.

Za každú správnu odpoveď získaš 5 bodov.

Za nesprávnu odpoveď stratíš 2 body.

Ak niektorú otázku nezodpovieš, dostaneš 0 bodov.

Ak na niektorú otázku vyznačíš viac odpovedí, bude tvoja odpoveď považovaná za nesprávnu a stratíš 2 body.

Aby nikto neskončil so záporným počtom bodov, začnú druháci s “bonusom” 48 bodov, tretiaci, štvrtáci a piataci s “bonusom” 60 bodov.

Najmúdrejší z najbystrejších sa môžu tešiť na zaujímavé vecné ceny.

Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Ak sa prebojuješ medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získaš titul VŠETKOVEDKO. Ak sa ti to nepodarí, staneš sa VŠETKOVEDKOVÝM UČŇOM.