Pravidlá súťaže

Súťaž sa môže uskutočniť na ktorejkoľvek škole v SR. Plnofarebné testy sú v slovenskom jazyku. Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
  • VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
  • VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
  • VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,
Súťažiaci 3. a 4. ročníka majú 40 minút na zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút zodpovedia 24 otázok. Pri každej otázke sú ponúknuté štyri možnosti, pričom správna je vždy len jedna z nich. Otázky sú zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Súťaž sa uskutoční vo štvrtok 29. novembra 2018. Štartovné je 4 € na žiaka.
Za každú správnu odpoveď získaš 5 bodov. Za každú nesprávnu odpoveď stratíš 2 body. Ak niektorú otázku nezodpovieš, dostaneš 0 bodov. Ak vyznačíš na jednu otázku viac odpovedí, bude sa tvoja odpoveď považovať za nesprávnu a stratíš 2 body. Aby si nemal(a) vo výsledkoch záporné body, každý začína s „bonusom“. Tretiaci až piataci s bonusom 60 bodov, druháci s  bonusom 48 bodov. Ak odovzdáš prázdny (nevyplnený) odpoveďový hárok, budeš zo súťaže vylúčený.
Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Najúspešnejších 30 % riešiteľov v každej kategórii získa titul a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu. Najúspešnejší súťažiaci na škole dostane diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY a cenu. Ostatní získajú titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž.