AKO SA SÚŤAŽÍ

Súťaž sa môže uskutočniť na ktorejkoľvek škole v SR. Plnofarebné testy sú v slovenskom jazyku.
Súťaží sa v štyroch samostatných kategóriách:

  • VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
  • VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
  • VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,
  • VŠETKOVEDKO 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ.

Súťažiaci 3. – 5. ročníka majú 40 minút na zodpovedanie 30 otázok.

Druháci za 40 minút zodpovedia 24 otázok.

Pri každej otázke sú ponúknuté štyri možnosti, pričom správna je vždy len jedna z nich.

Otázky sú zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova.

Súťaž sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2017.

Štartovné je 4 € na žiaka.

AKO SA HODNOTÍ

Za každú správnu odpoveď získaš 5 bodov.

Za každú nesprávnu odpoveď stratíš 2 body.

Ak niektorú otázku nezodpovieš, dostaneš 0 bodov.

Ak vyznačíš na jednu otázku viac odpovedí, bude sa tvoja odpoveď považovať za nesprávnu a stratíš 2 body.

Aby si nemal(a) vo výsledkoch záporné body, každý začína s „bonusom“. Tretiaci až piataci s bonusom 60 bodov, druháci s  bonusom 48 bodov. Ak odovzdáš prázdny (nevyplnený) odpoveďový hárok, budeš zo súťaže vylúčený.

O ČO SA SÚŤAŽÍ

Každý súťažiaci dostane pekný diplom.

Najúspešnejších 30 % riešiteľov v každej kategórii získa titul a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu.

Najúspešnejší súťažiaci na škole dostane diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY a cenu.

Ostatní získajú titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž.