Napísali o súťaži

Súťaž je príjemná, nie je jednostranne zameraná, má úlohy z rôznych oblastí všeobecného prehľadu žiaka. Som rada, že naši druháci museli aj pozorne čítať, aby vedeli vybrať správnu odpoveď.

Mgr. Gabriela Plišková
Základná škola J. M. Petzvala Spišská Belá

Na súťaži Všetkovedkovi sa deťom aj učiteľom páčili veľmi zaujímavé otázky z každodenného života.
Rozširujú žiakom všeobecný rozhľad. Žiaci po súťaži sami zisťovali odpovede na otázky, ktoré pri súťaži nevedeli zodpovedať.
Páči sa nám, že tu môžu vyniknúť aj tie deti, ktoré sa s matematikou veľmi nekamarátia.

Mgr. Lucia Kádárová
ZŠ Moldava nad Bodvou

Páči sa nám, že si deti otestujú hlavne svoje čitateľské schopnosti. Úlohy im pripradajú ako hádanky a hlavolamy. Riešia ich viac pre zábavu, ako povinnosť.

Mgr. Mária Faklová
ZŠ s MŠ Vlkanová

Deti sa na súťaž tešili. Úlohy vypracovávali s radosťou. Po teste si medzi sebou vymieňali názory na jednotlivé zadania. Myslím, že to deti obohatilo.

Mgr. Ingrit Őlschlägerová
Základná škola M. R. Štefánika,
Ivanka pri Dunaji

Súťaž deti zaujala, prihlásili sa aj slabší žiaci, ktorých súťaž "naštartovala" a motivovala.

Mgr. Katarína Blažejová
Základná škola,Bratislava