Na súťaži hodnotíme kladne, že otázky nie sú zamerané jednostranne. Sú veľmi rozmanité, z rôznych oblastí, preverujú všeobecný prehľad vedomostí a poznatkov u žiakov. Sú zamerané aj na čítanie s porozumením, ktoré robilo niektorým problémy. Súťaž je u žiakov veľmi obľúbená a vždy sú v očakávaní, aké otázky sú pre nich pripravené. Po jej skončení hneď diskutujú o mnohých otázkach medzi spolužiakmi i s pani učiteľkami. Určite sa budú na Všetkovedka tešiť i budúci školský rok.

Mgr. Katarína Kovárová
ZŠ Rohožník

Nevedeli sme sa dočkať 30. 11. 2017, pretože sme boli veľmi zvedaví na nové úlohy. Nesklamali ste nás! Úlohy sú zaujímavé, zamerané na všeobecný prehľad, ponúkajú využitie logického myslenia. A to je to, s čím my, deti, niekedy máme problémy. A tiež sú spestrené peknými obrázkami. Vo vyučovaní i učitelia radi využívajú vaše úlohy. Sme radi, že sme sa súťaže mohli zúčastniť a byť zaradení do vyhodnotenia. Sme zvedaví, ako sa každému jednému z nás podarí umiestniť medzi všetkými deťmi zo Slovenska. Ďakujeme a držíme palce pri vymýšľaní ďalších úloh.

Žiaci a učitelia
ZŠ, Potočná ul., Trenčín

Ďakujem za súťaž. Deti sa na ňu vždy veľmi tešia. Podľa mňa je to predpríprava na monitor a podobné skúšky, ktoré ich v budúcnosti čakajú, nebudú sa obávať a mať strach, keď si niečo podobné vyskúšajú.

Mgr. Oľga Cingelová
ZŠ Slovenský Grob

Súťaž sa deťom páčila – úlohy boli primerané veku. Niektoré deti nepoznali význam slov – barok, zátišie, márnomyseľná... ale o tom to je, že budú zvedavejšie a budú sa viac pýtať.

Mgr. Alena Michalcová
ZŠ, Lysá pod Makytou

Výborná súťaž!
Rozvíja myslenie u detí, utvrdzuje a rozširuje vedomosti z predmetov. Vhodné zadanie, pekné obrázky!

Mgr. Jarmila Kyselicová
ZŠ P. Demitru, Dubnica nad Váhom

Súťaž je príjemná, nie je jednostranne zameraná, má úlohy z rôznych oblastí všeobecného prehľadu žiaka. Som rada, že naši druháci museli aj pozorne čítať, aby vedeli vybrať správnu odpoveď.

Mgr. Gabriela Plišková
Základná škola J. M. Petzvala Spišská Belá

Na súťaži Všetkovedkovi sa deťom aj učiteľom páčili veľmi zaujímavé otázky z každodenného života.
Rozširujú žiakom všeobecný rozhľad. Žiaci po súťaži sami zisťovali odpovede na otázky, ktoré pri súťaži nevedeli zodpovedať.
Páči sa nám, že tu môžu vyniknúť aj tie deti, ktoré sa s matematikou veľmi nekamarátia.

Mgr. Lucia Kádárová
ZŠ Moldava nad Bodvou

Páči sa nám, že si deti otestujú hlavne svoje čitateľské schopnosti. Úlohy im pripradajú ako hádanky a hlavolamy. Riešia ich viac pre zábavu, ako povinnosť.

Mgr. Mária Faklová
ZŠ s MŠ Vlkanová

Deti sa na súťaž tešili. Úlohy vypracovávali s radosťou. Po teste si medzi sebou vymieňali názory na jednotlivé zadania. Myslím, že to deti obohatilo.

Mgr. Ingrit Őlschlägerová
Základná škola M. R. Štefánika,
Ivanka pri Dunaji

Súťaž deti zaujala, prihlásili sa aj slabší žiaci, ktorých súťaž "naštartovala" a motivovala.

Mgr. Katarína Blažejová
Základná škola, Bratislava