Napísali o súťaži

v školskom roku 2016/17

Súťaž je príjemná, nie je jednostranne zameraná, má úlohy z rôznych oblastí všeobecného prehľadu žiaka. Som rada, že naši druháci museli aj pozorne čítať, aby vedeli vybrať správnu odpoveď. Čítanie s porozumením nám robí veľké ťažkosti.

Mgr. Gabriela Plišková
Základná škola J. M. Petzvala, Spišská Belá

 
Na súťaži Všetkovedko sa deťom aj učiteľom páčili veľmi zaujímavé otázky z každodenného života.
Rozširujú žiakom všeobecný rozhľad a aj na tie otázky, na ktoré odpoveď nevedeli hneď, po súťaži si zisťovali, čo mala byť správna odpoveď.
Páči sa nám, že tu môžu vyniknúť aj tie deti, ktoré sa s matematikou veľmi nekamarátia.

Mgr. Lucia Kádárová
Základná škola, Severná ul.,
Moldava nad Bodvou

 
Páči sa nám, že si deti otestujú hlavne svoje čitateľské schopnosti. Úlohy im pripadajú ako hádanky a hlavolamy. Riešia ich viac pre zábavu, ako povinnosť.

Mgr. Mária Faklová
Základná škola s MŠ, Vlkanovská

 
Deti sa na súťaž tešili. Úlohy vypracovávali s radosťou. Po teste si medzi sebou vymieňali názory na jednotlivé zadania. Myslím, že to deti obohatilo.

Mgr. Ingrit Őlschlägerová
Základná škola M. R. Štefánika,
Ivanka pri Dunaji

 
Súťaž deti zaujala, prihlásili sa aj slabší žiaci, ktorých súťaž "naštartovala" a motivovala.

Mgr. Katarína Blažejová
Základná škola, Vazovova ul., Bratislava

Textbox Section
 
Všetkovedko je u našich detí veľmi obľúbená súťaž. Vždy sa na ňu veľmi tešia. Úlohy sú také zaujímavé, že sa deti o nich rozprávajú ešte niekoľko dní po súťaži. Rozoberajú ich s rodičmi, riešia s učiteľmi.
Veľké plus vidím v prepojení súvislostí. Medzipredmetové vzťahy si deti veľmi málo uvedomujú. Úlohy vo Všetkovedkovi zaujmú, pobavia a oslovia žiakov. Ďakujeme.

Mgr. Michaela Kutelyová
Základná škola s MŠ Štefana Žáryho, Poniky

V tejto súťaži sa nám ukáže
– kto vie ako pracovať aj pod miernym tlakom,
– kto má všeobecné vedomosti, nie len naučené zo školy.

Mgr. Erika Bobotová
Základná škola, Novomeského ul., Trenčín

 
Karolínka, druháčka:
Mňa to veľmi bavilo. Páčilo sa mi. Bola som prvýkrát, ale super.

Peter, druhák:
Chcel by som ešte. Tri úlohy som síce nevedel, ale nevadí.

Matej, druhák:
Wau, super, pecka, bomba...

Adrián, štvrták:
Táto súťaž ma baví. Sú tu zaujímavé úlohy. Niektoré ťažšie, ale nevadí.

Simona, štvrtáčka:
Bola som aj vlani a preto aj tento rok. Úlohy sú zábavné aj ťažké. Pobavili ma.

Mgr. Katarína Šalátová:
Rôznorodosť úloh rozvíja vedomosti, učí deti diskutovať, argumentovať, obhajovať svoj názor. Úlohy zo Všetkovedka sú našou bežnou súčasťou. Vyučovanie bez nich si ani nevieme predstaviť.

Základná škola, Jilemnického ul., Zvolen

 

v školskom roku 2015/16

Mám naozaj veľkú radosť, keď vidím ako veľmi deti chcú riešiť súťaže. Nielen to, rodičia sú priaznivo naklonení a dajú deťom peniažky na štartovné. Maksíka rieši 8 žiakov a štartovné zaplatilo rodičovské združenie. Všetkovedka riešilo desať detí. A do Klokana sa nám prihlásilo 21 žiakov! Toto sa u nás deje ... a my máme v celej škole iba 27 ŽIAKOV!!
Po rokoch konštatujem, že Všetkovedko, Maksík aj Klokan majú na "svedomí" aj našich dvoch úspešných okresných riešiteľov Pytagoriády z vlaňajška a tohoročných troch školských úspešných, čo postupujú na okresné kolo.

PaedDr. Ľubica Steinerová
Základná škola, Podhájska

Textbox Section
Deti si cvičia čítanie s porozumením. Dozvedia sa niečo nové, čo súvisí s učivom a je prepojením so životom. Sme radi, že takáto súťaž existuje.

Mgr. Drahomíra Peťková,
Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen

 
Súťaž sa mi páči, zapájame sa každý rok – je dobré, že sú otázky z rôznych oblastí, každé dieťa sa v nich nájde a získa všeobecný prehľad. Pri úlohách sa dbá na čítanie s porozumením, logické myslenie a aj obrázky sú veľmi názorné.

Mgr. Dagmar Šmidáková,
Základná škola, Mariánska 554/19, Prievidza

Textbox Section
 
Deťom sa súťaž veľmi páčila, po súťaži mali dobrý pocit. Veľkým plusom je rôznorodosť, zaujímavosť úloh, a to, že úlohy vychádzajú z bežného života.

Mgr. Michaela Bartová Sluková,
Základná škola, Kamenec pod Vtáčnikom

 
Deti sa na súťaž veľmi tešia, pripravujú sa – najmä druháci, sme radi, že všetko nájdeme na vašej internetovej stránke. Úlohy sú rozumné, zaujímavé a hlavne z rôznych oblastí, čím si žiaci môžu naozaj overiť svoje vedomosti. Vaše úlohy s obľubou využívame aj na vyučovaní.

Mgr. Anastázia Kundisová,
Základná škola s MŠ, Spišské Bystré

Textbox Section
 
Táto súťaž sa deťom i učiteľom veľmi páči, hlavne pre typy úloh. Aj slabších žiakov úlohy zaujali. A čítali s porozumením (alebo sa aspoň tak tvárili), rozmýšľali, boli pozorní a zaujatí úlohami.

PaedDr. Anna Němcová,
Základná škola, Horná Lehota

 
Pre deti je to zábava a pre učiteľa typ ako „oživiť“ vyučovanie, prípadne aké typy otázok im dávať aj na hodinách – na čo sa zamerať.

Mgr. Erika Štefanisková,
Základná škola, Čsl. brigády 4, Liptovský Mikuláš

 
Páčil sa mi výber otázok a hlavne to, že sa v súťaži mohli prejaviť aj deti, ktoré v matematických súťažiach nie sú až také úspešné.

Mgr. Eva Pročková,
Základná škola Š. Moysesa, Žiar nad Hronom

 
Deťom sa súťaž páči hlavne preto, že nie je len z jedného predmetu, ale majú možnosť zabodovať v takých otázkach, v ktorých sú „doma“. Možno by bolo vhodné pridať na samostatnú prácu aspoň 5 minút.

Mgr. Miroslava Šimová,
Základná škola J. Cígera-Hronského, Krupina

Textbox Section
 
Páčili sa nám úlohy – ich rôznorodosť, tematickosť. Štvrtákov prekvapila úloha z hudobnej výchovy (boli radi, že sme sa to učili a nebolo to „vraj“ ťažké). Ja osobne som zástancom tejto súťaže, pretože si stále myslím, že žiakov rozvíja všestranne. Nadobudnuté poznatky a vedomosti si môžu vyskúšať v úlohách zo života. Zadania úloh sú premyslené. Žiakom sa páči aj to, že je to plnofarebné.

Mgr. Monika Dopiráková,
Základná škola s MŠ Lipovce

 
Súťaž je všestranná, zaujme väčší počet detí. Je robená zábavnou formou. Žiaci majú pri niektorých úlohách problémy s porozumením úlohy, sú napísané zložito. Stretávajú sa s inou formou testu, čo je pre žiakov plus.

Mgr. Slávka Březinová,
Základná škola, Májové námestie 1, Prešov