Prečo prihlásiť svoje dieťa?
Každé dieťa má šancu vyniknúť

„Úlohy vo Všetkovedkovi zaujmú, pobavia a oslovia žiakov. Deti o nich rozprávajú ešte niekoľko dní po súťaži,“ zhodnotila súťaž učiteľka z Poník.
„Wau, super, pecka, bomba...“ napísal po súťaži druhák Matej.

Učitelia na súťaži oceňujú aj to, že:
„Vo Všetkovedkovi môžu vyniknúť aj tie deti, ktoré sa s matematikou veľmi nekamarátia.“
„Súťaž žiakov zaujala, prihlásili sa aj slabší, ktorých naštartovala a motivovala.“
„V tejto súťaži sa ukáže, kto má všeobecné vedomosti, nielen tie naučené zo školy.“

O titul VŠETKOVEDKO sa bude bojovať 30. novembra 2017.
Doteraz získalo od Všetkovedka titul viac ako 79 000 detí.
Získa ho tento rok aj to Vaše?

Prihlásiť sa treba do 26. októbra 2017 u svojho učiteľa.
Štartovné je 4 €.


Súťaží sa v štyroch samostatných kategóriách:

• VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ
• VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ
• VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ
• VŠETKOVEDKO 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ

Otázky budú z vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matema­tiky, hudobnej a výtvarnej výchovy...  

V deň súťaže dostane dieťa od učiteľa kód, pomocou ktorého už 21. decembra 2017 na stránke zistí, ako sa mu v súťaži darilo.

V januári 2018 pošleme všetkým súťažiacim do školy diplom a malý darček. Nositeľom titulu Všetkovedko pošleme aj cenu, ktorá im bude pripomínať úspech v súťaži.