Slovenské pravidlá k hre WICKED WITCHES WAY

Posted · Add Comment

Až z reakcie žiakov, ktorí získali hru WICKED WITCHES WAY sme zistili, že k hre neboli priložené pravidlá v slovenčine. Veľmi sa ospravedlňujeme, všetkým majiteľom hry pošleme pravidlá do školy. A ak sa chcete hrať už teraz, môžete si pravidlá prečítať a stiahnuť tu.