Všetkovedko

celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov 2. – 5. ročníka ZŠ

Vaši žiaci zažijú pocit výnimočnosti

lebo budú môcť predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Benefitom bude nielen hrdý titul, krásny diplom a darček, ale aj hravá príprava na Testovanie 5.

Z každého rožka troška

Všetkovedko prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli:
vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu.