V Š E T K O V E D K O
Galéria slávy

Školský rok 2015/16

V decembri 2015 sa do súboja o titul VŠETKOVEDKO zapojilo 14 309 žiakov. Do Galérie slávy sa prebojovalo 38 žiakov. Niektorí z nich zvládli test bez jediného zaváhania, ostatní vynechali alebo sa pomýlili najviac v jednej otázke.

VŠETKOVEDKO 2

VŠETKOVEDKO 3

VŠETKOVEDKO 4

VŠETKOVEDKO 5