VŠETKOVEDKO
Deň súťaže

1. december 2016

1. decembra 17 743 detí z celého Slovenska s plným nasadením zabojovalo o titul Všetkovedko.
Fotografie zo škôl zachytávajú zvedavosť, sústredenie a aj trochu toho správneho súťažného napätia.

Súkromná základná škola, Bajkalská 20, Bratislava

Základná škola, G. Haina 37, Levoča

Škola Felix, Bratislava

Základná škola Šenkvice

Základná škola, Masarykova 19/A, Košice

Základná škola, Ul. 1. mája 12, Snina

Základná škola s vjm, Dunajská 13, Bratislava

Základná škola Bernolákovo

Základná škola M. R. Štefánika Spišská Belá

Základná škola, Ul. obrancov mieru 884/23, Detva

Základná škola Batizovce

Základná škola Lúčna, Nám. Jána Pavla II. 827/26, Vranov nad Topľou

Základná škola, Energetikov 242/39, Prievidza

Základná škola s vjm Biel

Základná škola, Strážnická 1, Skalica