veľký súboj
o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími
pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ
Získaš titul Všetkovedko?
ČO NOVÉHO U VŠETKOVEDKA?

Všetkovedko bol povzbudiť deti a nadýchať sa súťažnej atmosféry na ZŠ v Dunajskej Lužnej.

Pri príležitosti 10. narodenín Všetkovedko pre Vás vymyslel súťaž o najvtipnejšiu básničku, pesničku, obrázok či fotografiu.
Ocení jednotlivcov, skupiny ale najviac by sa potešil, keby išlo o spoločné dielo detí z celej triedy.
Na konci súťaže vyžrebuje päť výtvorov a ich autorom (triedam, jednotlivcom alebo skupinám) pošle pekné ceny.
Všetky blahoželania bude postupne zverejňovať.

Ktorý deň bol v roku 2018 najkratší?