veľký súboj
o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími
pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ

ČO NOVÉHO U VŠETKOVEDKA?
Súťažíme 28. novembra. Prihlás sa do 25. októbra.
Na prihlásenie zostáva ešte

Detský (mliečny) chrup má 20 zubov. Chrup dospelého človeka má 32 zubov. Dospelý kôň má 40 zubov. Koľko zubov má morský koník?