veľký súboj
o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími
pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ

V stredu 29. januára bol Všetkovedko osobne rozdať ceny deťom na Základnej škole na Karloveskej ulici 61 v Bratislave. Na ostatných školách rozdali ocenenia učitelia.
 
ZÍSKAL SI TITUL VŠETKOVEDKO?

ČO NOVÉHO U VŠETKOVEDKA?