Dostal som poštu

Jeden – dva listy dostane čas od času každý. Mne však poštárske auto prinieslo 6 vriec, v nich viac ako 600 obálok a v nich takmer 20000 vašich odpoveďových hárkov.
Držte palce, aby som to stihol rozbaliť, naskenovať, rozpoznať a vyhodnotiť do 21. decembra.
Aby ste už pod stromčekom vedeli, ako sa vám darilo.

Dostal som poštu

Všetkovedko cestuje do škôl

Dnes odišlo z Talentídy auto po strechu naložené obálkami s testami a odpoveďovými hárkami na súťaž. Ak chcete, vyskúšajte si otázky z minulého roka, ale