Prvé výsledky

Každý nádejný Všetkovedko je iste zvedavý, ako sa mu v súťaži darilo. Zatiaľ sa môžete pozrieť, či ste vyznačili správne odpovede. V januári zistíte aj to, aký titul, diplom a darček za svoj výkon získate.

Veľmi sa teším z toho, že väčšina z vás na hárku označila, že sa vám súťaž páčila a že sa vám v nej darilo. Súťažilo takmer 22 000 detí, smajíkom označilo svoje pocity 14 000 detí. Z nich 11 689 sa súťaž páčila, ale, čo ma mrzí, 254 deťom sa súťaž nepáčila.

7668 detí malo pocit, že sa im v súťaži darilo. 426 detí označilo smutného smajlíka, že sa im nedarilo. Ale či to bola pravda aj v skutočnosti, zistia, až keď si skontrolujú svoje výsledky.

V každom prípade vám všetkým patrí veľký potlesk za odvahu a výkon. Dôležitejšie ako titul je to, čo ste sa v súťaži naučili.

Váš Všetkovedko

Scroll to top