Ocenenie pre každého

Všetky deti, ktoré nabrali odvahu dokázať, že majú prehľad o svete, vedia veľa o prírode, o Slovensku, slovenčinu, matematiku a angličtinu majú v malíčku, vyznajú sa aj vo výtvarnom a hudobnom umení, si zaslúžia potlesk, diplom a spomienkový darček.

Tento rok pošlem všetkým súťažiacim takéto diplomy a ceruzky. Tým, čo získajú diplom Všetkovedko, aj pekný darček. Ale ten prezradím až neskôr.

Scroll to top