V novembri 2018 bojovalo v súťaži 19 187 detí.
Z nich 5556 získalo titul Všetkovedko.
30 % najúspešnejších dostalo diplom s titulom
VŠETKOVEDKO
Vsetkovedko
Ostatní dostali diplom s titulom
VŠETKOVEDKOV UČEŇ
Všetkovedkov učeň
Najúspešnejší súťažiaci na škole dostal diplom s titulom
VŠETKOVEDKO ŠKOLY
Vsetkovedko
Darčeky, ktoré zostanú ako spomienka na súťaž

Všetkovedkov učeň Všetkovedkov učeň Všetkovedkov učeň

Druháci mohli získať najviac 168 bodov.

Všetci dostali žltú zvýrazňovaciu ceruzku.

Tí, čo sa zaradili medzi 2 % najúspešnejších (získali aspoň 158 bodov), dostali knihu ĽUDSKÉ TELO.

Ďalších 13 % detí (získali od 134 do 156 bodov) dostalo hru KRYSÍ VÁLKA.

Zvyšných 15 % súťažiacich s titulom Všetkovedko (získali od 120 do 133 bodov) dostalo mini LEGO.

Tretiaci mohli získať najviac 210 bodov.

Všetci dostali žltú zvýrazňovaciu ceruzku.

Tí, čo sa zaradili medzi 2 % najúspešnejších (získali aspoň 176 bodov), dostali knihu PREČO JE TO TAK? alebo ĽUDSKÉ TELO.

Ďalších 13 % detí (získali od 148 do 175 bodov) dostali hru NOEMOVA ARCHA alebo KŘEČKOVANÁ.

Zvyšných 15 % súťažiacich s titulom Všetkovedko (získali od 133 do 147 bodov) dostalo mini LEGO.

Štvrtáci mohli získať najviac 210 bodov.

Všetci dostali žltú zvýrazňovaciu ceruzku.

Tí, čo sa zaradili medzi 2 % najúspešnejších (získali aspoň 191 bodov), dostali knihu PREČO JE TO TAK? alebo ĽUDSKÉ TELO.

Ďalších 13 % detí (získali od 155 do 189 bodov) dostali hru NOEMOVA ARCHA alebo KŘEČKOVANÁ.

Zvyšných 15 % súťažiacich s titulom Všetkovedko (získali od 141 do 154 bodov) dostalo mini LEGO.