Umiestnenia súťažiacich:

pdf   Všetkovedko 2  (PDF)
pdf   Všetkovedko 3  (PDF)
pdf   Všetkovedko 4  (PDF)

Na vstup do Karty školy potrebujete kód a heslo, ktoré sme vám poslali v zásielke s ponukou súťaže. Ak z nejakých dôvodov kód resp. heslo nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/ 63 82 49 52, 0903 / 722 986) alebo e-mailom.

Kód školy:  

Heslo: