Umiestnenia súťažiacich:

pdf   Všetkovedko 2  (PDF)
pdf   Všetkovedko 3  (PDF)
pdf   Všetkovedko 4  (PDF)

Tu si môžete prezrieť výsledky žiakov vašej školy. Zobrazia sa vám po zadaní kódu školy a hesla.
Obidva údaje sú uvedené v sprievodnom liste, ktorý ste dostali spolu s testami.

RODIČIA nájdu výsledky svojich detí na stránke Získaš titul Všetkovedko?

Kód školy:  

Heslo:  

Ak z nejakých dôvodov kód nepoznáte, píšte na vsetkovedko@talentida.sk, prípadne volajte na t. č. 02 / 6382 4952.