Tu si môžete prezrieť výsledky žiakov vašej školy. Zobrazia sa vám po zadaní kódu školy a hesla.
Obidva údaje sú uvedené v sprievodnom liste, ktorý ste dostali spolu s testami.

RODIČIA nájdu výsledky svojich detí na stránke Získaš titul Všetkovedko?

Kód školy:  

Heslo:  

Ak z nejakých dôvodov kód nepoznáte, píšte na vsetkovedko@talentida.sk, prípadne volajte na t. č. 02 / 6382 4952.

Zatiaľ sú zverejnené iba počty bodov, ktoré žiaci v súťaži získali. Prosíme Vás, skontroluje, či máte vo výpise všetkých súťažiacich zaradených v správnych kategóriách. Reklamovať výsledky môžete do 24. januára 2022. Umiestnenie žiakov a to, aký titul, diplom a cenu získali, zverejníme začiatkom februára.