Ak máte žiakov na dištančnom vzdelávaní a neviete zistiť ich záujem, vyplňte v prihláške údaje o školskom koordinátorovi.
Počty prihlásených žiakov nevypĺňajte, ale vyznačte možnosť CHCEME SA ZAPOJIŤ.

Počty vyplňte hneď, ako to budete vedieť, najneskôr do 6. novembra.

Na prihlásenie žiakov školy do súťaže potrebujete päťciferný kód vašej školy. Je uvedený v sprievodnom liste, ktorý ste dostali spolu s informačnými materiálmi. Ak z nejakých dôvodov tento kód nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/6382 4952) alebo e-mailom.

Kód školy:     

Údaje môžete meniť aj po odoslaní prihlášky. Musíte pritom znova zadať kód vašej školy. Otvorí sa formulár, v ktorom budú všetky údaje, ktoré ste už zadali. Zmeny v prihláške môžete robiť do 6. novembra 2020.

V prípade, že dôjde k celoplošnému zatvoreniu škôl, presunieme termín súťaže na najbližší vhodný termín v roku 2021. O každej zmene budeme mailom informovať školy aj školských koordinátorov a všetky aktuálne informácie nájdete na stránke súťaže.

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si, prosím, nižšiu bezpečnosť pripojenia.