VŠETKOVEDKO

Odovzdávanie diplomov a cien

január 2018

Diplomy, čarodejnice, poklady, morské potvory, lopty a ceruzky sú už v tých správnych rukách.
Blahoželáme všetkým Všetkovedkom i jeho učňom!
Základná škola s MŠ, Hargašova 5, Bratislava

Základná škola, Strážnická 1, Skalica

Základná škola, Ladce

Základná škola s MŠ, Liptovská Kokava

Základná škola, Ďumbierska ul., Banská Bystrica

Spojená škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica

Ceny 17-18
Základná škola s MŠ,
Fintice

Ceny 17-18
Základná škola s MŠ,
Chminianska Nová Ves

Ceny 17-18
Základná škola, Malcov

ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá

Ceny 17-18
ZŠ, G. Haina 37, Levoča

Ceny 17-18
Základná škola, Ľubotice

Ceny 17-18
Základná škola, Švedlár

Základná škola s MŠ,
Veľká Lesná

Ceny 17-18
Základná škola, Masarykova ul.,
Košice

Ceny 17-18
Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

Ceny 17-18
Základná škola s MŠ M. R. Štefánika, Budimír

Základná škola s MŠ, Nová Bystrica

Základná škola, Drábova 3, Košice

ZŠ, Lachova 1, Bratislava

Ceny 17-18
ZŠ, Kráľová nad Váhom

Ceny 17-18
ZŠ s MŠ, Vančurova ul., Trnava

Ceny 17-18
Základná škola, Bernolákova ul., Šurany

Základná škola, Haniska

European English School, Prešov

Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Žilina

Ceny 17-18
ZŠ, Trenčianske Jastrabie

Ceny 17-18
ZŠ,Medzibrod

Ceny 17-18
Súkromná ZŠ Esprit, Bratislava