VŠETKOVEDKO

V utorok 1. decembra druháci, tretiaci a štvrtáci bojovali o titul Všetkovedko. Hlavičky si potrápili nad netradičnými úlohami, aby ukázali, že aj napriek ťažkým časom o svete už vedia ozaj veľa.
Základná škola s MŠ, Masarykova ul., Košice

Základná škola s MŠ, Vlčany

Základná škola, Májové námestie 1, Prešov