Kalendár

September 2021

Do škôl príde ponuka súťaže s plagátmi a letákmi pre deti.

Október 2021

25. 10. Termín prihlásenia žiakov do súťaže a uhradenie štartovného.

November 2021

04. 11. – 08. 11. Školský koordinátor na stránke skontroluje prihlášku svojej školy.
18. 11. – 24. 11. Školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
30. 11. DEŇ SÚŤAŽE

December 2021

01. 12. Školy odošlú odpoveďové hárky na vyhodnotenie.
20. 12. Na stránke súťaže budú zverejnené čiastočné výsledky žiakov.

Január 2022

Do 16. 01. môžu súťažiaci a učitelia reklamovať výsledky zverejnené na stránke.
28. 01. Na stránke súťaže budú zverejnené celkové výsledkov žiakov.
do 30. 01. Do škôl prídu zásielky s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších.