Kalendár

2021/22

September 2021

Do škôl príde ponuka súťaže s plagátmi a letákmi pre deti.

Október 2021

25. 10. Termín prihlásenia žiakov do súťaže a uhradenie štartovného.

November 2021

04. 11. – 08. 11. Školský koordinátor na stránke skontroluje prihlášku svojej školy.
18. 11. – 24. 11. Školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
30. 11. DEŇ SÚŤAŽE

December 2021

01. 12. Školy odošlú odpoveďové hárky na vyhodnotenie.

Január 2022

12. 1. Na stránke súťaže budú zverejnené čiastočné výsledky žiakov.
Do 24. 01. môžu súťažiaci a učitelia reklamovať výsledky zverejnené na stránke.

Február 2022

07. 02. Na stránke súťaže budú zverejnené celkové výsledkov žiakov.
do 28. 02. Do škôl prídu zásielky s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších.