Kalendár

September 2022

Do škôl príde ponuka súťaže s plagátmi a letákmi pre deti.

Október 2022

25. 10. Termín prihlásenia žiakov do súťaže a uhradenie štartovného.

November 2022

18. 11. – 24. 11. Školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
30. 11. DEŇ SÚŤAŽE

December 2022

01. 12. Školy odošlú odpoveďové hárky na vyhodnotenie.
21. 12. Na stránke súťaže budú zverejnené čiastočné výsledky žiakov.

Január 2023

Do 11. 01. môžu súťažiaci a učitelia reklamovať výsledky zverejnené na stránke.
26. 01. Na stránke súťaže budú zverejnené celkové výsledkov žiakov.
Do 31. 01. Do škôl prídu zásielky s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších.
Scroll to top