Zaslanie ponuky súťaže, plagátov a letákov na školy.


25. 10.     Termín prihlásenia žiakov do súťaže a uhradenie štartovného.


04. 11. – 08. 11.      školský koordinátor na stránke skontroluje prihlášku svojej školy.
18. 11. – 20. 11.      školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.

Štvrtok 28. 11.      Deň súťaže.

29. 11.                   školy odošlú odpoveďové hárky na vyhodnotenie.


20. 12.     na stránke súťaže budú zverejnené čiastočné výsledky žiakov.


do 10. 01.      je možnosť reklamovať výsledky zverejnené na stránke.
28. 01.           na stránke súťaže budú zverejnené celkové výsledkov žiakov.
do 30. 01.      Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších.