Kalendár

September 2020

Zaslanie ponuky súťaže, plagátov a letákov na školy.

Október 2020

26. 10. Termín prihlásenia žiakov do súťaže a uhradenie štartovného.

November 2020

04. 11. – 08. 11. školský koordinátor na stránke skontroluje prihlášku svojej školy.
20. 11. – 24. 11.školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.

December 2020

01. 12. DEŇ SÚŤAŽE
02. 12. školy odošlú odpoveďové hárky na vyhodnotenie.
21. 12. na stránke súťaže budú zverejnené čiastočné výsledky žiakov.

Január 2021

do 18. 01. je možnosť reklamovať výsledky zverejnené na stránke.
31. 01. na stránke súťaže budú zverejnené celkové výsledkov žiakov.
do 30. 01. Školám pošleme zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších.