Pravidlá súťaže

2021/22

Ako sa súťaží

Do súťaže sa môžu zapojiť deti z ktorejkoľvek slovenskej školy. Plnofarebné testy sú v slovenčine. Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
  • v kategórii VŠETKOVEDKO 2 súťažia druháci
  • v kategórii VŠETKOVEDKO 3 súťažia tretiaci
  • v kategórii VŠETKOVEDKO 4 súťažia štvrtáci
Tretiaci a štvrtáci majú 40 minút na zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút odpovedia 24 otázok. Pri každej otázke nájdu ponúknuté štyri možnosti, pričom správna je vždy len jedna z nich. Otázky sú zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova.
Súťaž sa uskutoční v utorok 30. novembra 2021. Štartovné je 5 € na žiaka.

Ako sa hodnotí

Za každú správnu odpoveď získaš 5 bodov.
Za každú nesprávnu odpoveď stratíš 2 body.
Ak niektorú otázku nezodpovieš, dostaneš 0 bodov.
Ak vyznačíš na jednu otázku viac odpovedí, bude sa tvoja odpoveď považovať za nesprávnu a stratíš 2 body.
Aby si nemal/nemala vo výsledkoch záporné body, každý začína s „bonusom“. Tretiaci a štvrtáci s bonusom 60 bodov, druháci s bonusom 48 bodov. Ak odovzdáš prázdny (nevyplnený) odpoveďový hárok, budeš zo súťaže vylúčený.

Príklad hodnotenia:
Druhák – 15 správnych odpovedí, na 5 otázok neodpovedal, na 4 odpovedal nesprávne, získa 48 + 15 . 5 + 5 . 0 – 4 . 2 = 115 bodov.
Tretiak – 20 správnych odpovedí, na 5 otázok neodpovedal, na 5 odpovedal nesprávne, získa 60 + 20 . 5 + 5 . 0 – 5 . 2 = 150 bodov.

O čo sa súťaží

Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Ak sa zaradíš vo svojej kategórii medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získaš titul a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu. Ostatní získajú titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž.