Pozdravujem všetkých autorov z našej školičky a ďakujeme za ďalší ročník Všetkovedka. Som učiteľkou 4. ročníka a moje deti sa zapájali pravidelne (tento rok zo 16 žiakov v triede 11). Deťom sa úlohy páčili, hneď ďalšiu hodinu sme si hovorili dojmy aj správne riešenia, vysvetľovali prečo?, deti mi prekladali anglické vety (keďže nie som angličtinárka). Všetci sme sa zhodli na tom, že si precvičili čítanie s porozumením a vedomosti zo všetkých predmetov, ale aj logické myslenie. Za všetko hovorí výrok nášho Andrejka: „Škoda, že neexistuje takýto pracovný zošit. Rád by som si ho riešil aj počas roka.“

Mgr. Mária Mačuhová
Piaristická ZŠ F. Hanáka Prievidza

Súťaž bola pre žiakov zaujímavá, prínosná, aktivizujúca poznatky, ktoré už majú osvojené. Žiaci 4. ročníka si tak vyskúšali, aké to bude na Testovaní 5. Otázky boli zaujímavo formulované, zamerané na funkčnú gramotnosť. Žiaci 4.ročníka mali menšie problémy s pochopením úlohy v anglickom jazyku. Každopádne si však dovoľujem konštatovať, že súťaž Všetkovedko je zaujímavou formou zopakovania si vlastných vedomostí žiakov a spôsobom sebahodnotenia, kde žiak má možnosť sám seba zhodnotiť ako sa dokáže „popasovať“ s úlohami bežného života.

PaedDr. Lenka Vilčková
Základná škola s MŠ Prakovce

Deťom sa súťaž veľmi páčila, úlohy boli doplnené pestrými obrázkami – čo sa páčilo druhákom, ktorý boli na súťaži prvýkrát. Úlohy výborne podporujú rozvoj čítania s porozumením a všeobecný prehľad žiakov.

Mgr. Martina Jurecová
Základná škola Malcov

Súťaž sa nám páči, nakoľko zahrňuje viacero oblastí – predmetov, v ktorých si žiaci rozširujú svoje vedomosti. Podporuje taktiež čítanie s porozumením. Žiakom sa veľmi páčila – primerané úlohy, vhodné obrázky. Ďakujeme Vám, že vytvárate a pripravujete pre žiakov zaujímavé súťaže.

Mgr. Jarmila Kyselicová
Základná škola s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom

Do súťaže sa u nás zapojili aj dvaja veľmi bystrí druháci, ktorí riešili úlohy Všetkovedko 3. Sú radi, že si môžu zmerať sily so staršími žiakmi. Aj my učitelia sme zvedaví, aké budú mať výsledky.

Mgr. Daniela Pásztorová
Základná škola, Kežmarská 28, Košice

Práca deti veľmi bavila, hlavne druháci ju prežívali veľmi zodpovedne až emotívne, že padali i slzičky, ak príklad nevedeli vypočítať. Tretiaci a štvrtáci tiež pracovali s chuťou a zodpovedne.

Mgr. Božena Jakubičková
Základná škola s MŠ Smolenice

Úlohy boli zaujímavé, deťom sa páčili. Deti si vyskúšali svoje schopnosti. Súťaž je dôležitá pre porovnanie s inými deťmi, úlohy sú rôznorodé a dôležité pre inteligenciu detí, pre ich rozhľad.

Jana Pálková
Základná škola Veľké Orvište

Súťaž sa nám veľmi páči! Nemáme žiadne pripomienky. Je dobré si skúšať takéto typy úloh, ktoré sú prepojené s praktickým životom.

Mgr. Beáta Kuklová
Základná škola Zbehy

Páči sa mi široký záber otázok a veľa sme sa z nich učili na konkrétnych predmetoch. Deti sa tešili z úloh a netrpezlivo čakajú na výsledky.

Mgr. Andrea Harzeková
Základná škola Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom

Mne sa páčili úlohy, lebo sú z reálneho života. Myslím, že aj deťom, lebo sú iné ako v učebniciach, doplnené vhodnými obrázkami. Podporuje rozvoj logického myslenia, čitateľskej gramotnosti. V tejto súťaži si majú možnosť overiť svoje vedomosti, ale aj zmerať sily s rovesníkmi.

PaedDr. Janka Vongrejová
Základná škola, Martinská 20, Žilina

Výborná súťaž, ďakujeme. Trénovanie aj praktických vedomostí súťaživou formou. Žiakov baví, vyskúšali sme si otázky aj my, učitelia.

Mgr. Erika Švaralová
Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava

Na súťaži hodnotíme kladne, že otázky nie sú zamerané jednostranne. Sú veľmi rozmanité, z rôznych oblastí, preverujú všeobecný prehľad vedomostí a poznatkov u žiakov. Sú zamerané aj na čítanie s porozumením, ktoré robilo niektorým problémy. Súťaž je u žiakov veľmi obľúbená a vždy sú v očakávaní, aké otázky sú pre nich pripravené. Po jej skončení hneď diskutujú o mnohých otázkach medzi spolužiakmi i s pani učiteľkami. Určite sa budú na Všetkovedka tešiť i budúci školský rok.

Mgr. Katarína Kovárová
ZŠ Rohožník

Nevedeli sme sa dočkať 30. 11. 2017, pretože sme boli veľmi zvedaví na nové úlohy. Nesklamali ste nás! Úlohy sú zaujímavé, zamerané na všeobecný prehľad, ponúkajú využitie logického myslenia. A to je to, s čím my, deti, niekedy máme problémy. A tiež sú spestrené peknými obrázkami. Vo vyučovaní i učitelia radi využívajú vaše úlohy. Sme radi, že sme sa súťaže mohli zúčastniť a byť zaradení do vyhodnotenia. Sme zvedaví, ako sa každému jednému z nás podarí umiestniť medzi všetkými deťmi zo Slovenska. Ďakujeme a držíme palce pri vymýšľaní ďalších úloh.

Žiaci a učitelia
ZŠ, Potočná ul., Trenčín

Ďakujem za súťaž. Deti sa na ňu vždy veľmi tešia. Podľa mňa je to predpríprava na monitor a podobné skúšky, ktoré ich v budúcnosti čakajú, nebudú sa obávať a mať strach, keď si niečo podobné vyskúšajú.

Mgr. Oľga Cingelová
ZŠ Slovenský Grob

Súťaž sa deťom páčila – úlohy boli primerané veku. Niektoré deti nepoznali význam slov – barok, zátišie, márnomyseľná... ale o tom to je, že budú zvedavejšie a budú sa viac pýtať.

Mgr. Alena Michalcová
ZŠ, Lysá pod Makytou

Výborná súťaž!
Rozvíja myslenie u detí, utvrdzuje a rozširuje vedomosti z predmetov. Vhodné zadanie, pekné obrázky!

Mgr. Jarmila Kyselicová
ZŠ P. Demitru, Dubnica nad Váhom

Súťaž je príjemná, nie je jednostranne zameraná, má úlohy z rôznych oblastí všeobecného prehľadu žiaka. Som rada, že naši druháci museli aj pozorne čítať, aby vedeli vybrať správnu odpoveď.

Mgr. Gabriela Plišková
Základná škola J. M. Petzvala Spišská Belá

Na súťaži Všetkovedkovi sa deťom aj učiteľom páčili veľmi zaujímavé otázky z každodenného života.
Rozširujú žiakom všeobecný rozhľad. Žiaci po súťaži sami zisťovali odpovede na otázky, ktoré pri súťaži nevedeli zodpovedať.
Páči sa nám, že tu môžu vyniknúť aj tie deti, ktoré sa s matematikou veľmi nekamarátia.

Mgr. Lucia Kádárová
ZŠ Moldava nad Bodvou

Páči sa nám, že si deti otestujú hlavne svoje čitateľské schopnosti. Úlohy im pripadajú ako hádanky a hlavolamy. Riešia ich viac pre zábavu, ako povinnosť.

Mgr. Mária Faklová
ZŠ s MŠ Vlkanová

Deti sa na súťaž tešili. Úlohy vypracovávali s radosťou. Po teste si medzi sebou vymieňali názory na jednotlivé zadania. Myslím, že to deti obohatilo.

Mgr. Ingrit Őlschlägerová
Základná škola M. R. Štefánika,
Ivanka pri Dunaji

Súťaž deti zaujala, prihlásili sa aj slabší žiaci, ktorých súťaž "naštartovala" a motivovala.

Mgr. Katarína Blažejová
Základná škola, Bratislava