Ako pripraviť dieťa na súťaž?

Porozprávajte sa s ním, čo ho čaká

 • Druháci odpovedajú na 24 otázok, tretiaci a štvrtáci na 30 otázok.
 • Pri každej otázke sú ponúknuté štyri odpovede. Správna je vždy iba jedna z nich.
 • Na prácu je vyhradených 40 minút.
 • Odpovede sa vyznačujú na odpoveďovom hárku.
Ako vyplniť odpoveďový hárok
 • Píš tmavomodrým alebo čiernym perom
 • Triedu vyplň veľkými tlačenými písmenami a číslicami.
 • Svoje odpovede vyznač do čiernych štvorčekov krížikmi.
 • Ak sa pomýliš, úplne zafarbi štvorček s chybou a urob nový krížik do iného štvorčeka.
 • Ak náhodou znovu zmeníš názor a rozhodneš sa pre štvorček, ktorý je už úplne začiernený, postupuj takto: urob krížiky do všetkých štvorčekov a začiernený štvorček daj do krúžku.
OH obrázky
Bodovanie otázok
 • Za každú správnu odpoveď získaš 5 bodov.
 • Ak pri úlohe nevyznačíš žiadnu odpoveď, získaš za ňu 0 bodov.
 • Za každú nesprávnu odpoveď ti odpočítam 2 body.
 • Ak vyznačíš na jednu otázku viac odpovedí, budem tvoju odpoveď považovať za nesprávnu a stratíš 2 body.
 • Aby nikto neskončil so záporným počtom bodov, začína každý súťažiaci s bonusom. Druháci s bonusom 48 bodov, tretiaci a štvrtáci s bonusom 60 bodov.
 • Ak nevieš, ktorá odpoveď je správna, nevyznač radšej žiadnu možnosť. Nič nezískaš, ale ani nestratíš.
Príklady hodnotenia
DRUHÁCI
 • 23 správnych odpovedí, 1 nezodpovedaná otázka: 48 + 23 . 5 – 0 . 2 + 1 . 0 = 163 bodov.
 • 23 správnych odpovedí, 1 nesprávna odpoveď: 48 + 23 . 5 – 1 . 2 + 0 . 0 = 161 bodov.
 • 20 správnych odpovedí, 3 nesprávne odpovede, 1 nezodpovedaná otázka: 48 + 20 . 5 – 3 . 2 + 1 . 0 = 142 bodov.
TRETIACI a ŠTVRTÁCI
 • 29 správnych odpovedí, 1 nezodpovedaná otázka: 60 + 29 . 5 – 0 . 2 + 1 . 0 = 205 bodov.
 • 29 správnych odpovedí, 1 nesprávna odpoveď: 60 + 29 . 5 – 1 . 2 + 0 . 0 = 203 bodov.
 • 26 správnych odpovedí, 3 nesprávne odpovede, 1 nezodpovedaná otázka: 60 + 20 . 5 – 3 . 2 + 1 . 0 = 184 bodov.
Dajte mu tmavo píšuce pero, zaželajte veľa úspechov. Info o kóde?
Scroll to top