Dajte svojmu dieťaťu šancu vyniknúť!

Ako hovoríme mláďatku ovečky?
Čo sa stane, keď ťa “kopne múza”?
Ako vyzerá gejzír?
V ktorej rozprávne hlavná hrdinka zahryzne do jablka a zaspí?
V súťaži VŠETKOVEDKO môže ukázať, že vie
  • či si dohodnúť stretnutie na 30. februára,
  • čo robí pes, keď sa teší,
  • kde máme v tele bubienok,
  • koľko dní uplynie od včera do pozajtra.
Myslíte, že Vaše dieťa vie odpovede na podobné otázky? Tak neváhajte!
V súťaži VŠETKOVEDKO môže ukázať, čo všetko už vie o svete. Mnoho sa pritom naučí a možno získa aj titul NAJMÚDREJŠIEHO MEDZI NAJBYSTREJŠÍMI. A čo je veľmi dôležité, získa dôležitú zručnosť – vedieť v správnej chvíli podať čo najlepší výkon. To sa mu veľmi zíde napr. pri Testovaní 5 či pri prijímacích pohovoroch.

VŠETKOVEDKO sa teší obľube nielen u detí, ale aj u ich učiteľov.
„Naši žiaci sa na Všetkovedka vždy veľmi tešia. Aj tento rok boli úlohy všestranné, poučné a pre žiakov zaujímavé. Občas museli „pohnúť rozumčekom“ viac, ale v závere boli všetci spokojní, že sa so všetkými úlohami statočne popasovali.“

„Žiaci sa už tešili na túto zaujímavú súťaž. Hlavne druháčikovia boli prekvapení veselými úlohami.“

O titul VŠETKOVEDKO sa bude bojovať 30. novembra

Prihlásiť sa treba do 25. októbra 2021 u svojho učiteľa.
Štartovné je 5 €.

V prípade, že je Vaša škola, trieda alebo dieťa v karanténe, kontaktujte koordinátora súťaže na škole.
Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
  • VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ
  • VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ
  • VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ
Otázky budú z prvouky, vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, informatiky, hudobnej a výtvarnej výchovy.

V deň súťaže dostane dieťa od učiteľa kód, pomocou ktorého už 20. decembra 2021 na stránke zistí, ako sa mu v súťaži darilo.

V januári 2021 pošleme všetkým súťažiacim do školy diplom a malý darček. Nositeľom titulu Všetkovedko pošleme aj cenu, ktorá im bude pripomínať úspech v súťaži.