Aj vaše dieťa môže získať titul Všetkovedko

Oslávte so Všetkovedkom jeho 10. narodeniny!

Aj vaše dieťa môže získať titul Všetkovedko

Oslávte so Všetkovedkom jeho 10. narodeniny!

Môžeš ísť do školy 30. februára? Je delfín ryba? Kedy chodia Traja králi? Má flauta struny? Čo robí reštaurátor?

Takéto a podobné otázky kladie VŠETKOVEDKO všetkým zvedavým deťom, ktoré s radosťou spoznávajú svet. Deti hrdo ukážu, čo všetko už o svete vedia.
Učitelia oceňujú aj to, čo všetko sa pritom naučia.

„Súťaž bola pre deti podnetným plusom do života. Zanietene skúmali a riešili úlohy. Súťaž hlboko prežívali – s úsmevom, ale aj s vážnosťou tváre.“

„Páči sa nám, že úlohy sú netradičné, treba pri nich logicky rozmýšľať. Navyše sú pestré, deťom sa páči, že je v nich z každého rožka troška. My učitelia to berieme ako dobrú príravu na testovania.“
Za deväť rokov o titul VŠETKOVEDKO zabojovalo už 99 620 detí.
Tento rok súťažíme 29. novembra.
Prihlásiť sa treba do 26. októbra 2018 u svojho učiteľa.
Štartovné je 4 €.
Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:

  • VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ
  • VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ
  • VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ

Otázky budú z vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, hudobnej a výtvarnej výchovy, informatiky...  

V deň súťaže dostane dieťa od učiteľa kód, pomocou ktorého už 21. decembra 2018 na stránke zistí, ako sa mu v súťaži darilo.

V januári 2018 pošleme všetkým súťažiacim do školy diplom a malý darček. Nositeľom titulu Všetkovedko pošleme aj cenu, ktorá im bude pripomínať úspech v súťaži.