Posúvajú sa turistické značky na stromoch každý rok o kúsok vyššie?

Koľkokrát za rok sú deň a noc rovnako dlhé? Kedy takáto situácia nastane v roku 2019?

Dvakrát – počas jarnej a jesennej rovnodennosti,
teda 20. marca a 23. septembra.

Ktorý deň bol v roku 2018 najkratší?

21. december – deň zimného slnovratu.
Slnko bolo nad obzorom presne 8 hodín a 21 minút.

Odkedy sa na Vianoce ozdobuje vianočný stromček?

.ukcemeN v aičorots .71 icivolop v alačaz aicídart otáT

Ktoré rastliny žijú najdlhšie?

.vokor 0001 ža acnokod ypil a ybud ,vokor 004 ja újiž aľdej a kerms – ymortS

Ktorý živý tvor sa dostal do vesmíru ako prvý a kedy?

.akjaL sep akintupS ebulap an letelyv urímsev od ďek ,7591 ukor v ot oloB

Dá sa prejsť vlakom pod morom?

.okszúcnarF a uinátirB ajáps ýrotk ,ilenut v ,áD

Čo sú netopiere? Vtáky, veľký hmyz alebo malé cicavce?

.ecvacic ecújateil élam ot úS

Dokáže mráz roztrhnúť skalu?

.enksarp áta ulaks an kalt einyvyv míč ,adov oka rotseirp íščäv eirebaz daĽ .enzrmaz át a adov enatsod ynilhrtod as kA .ežákoD

Komu sa rodia menšie mláďatká, kengurám alebo mačkám?

.mc 3 – 2 abi airem yrugnek oktaďálm ,márugneK

Sú živočíchy, ktoré nemajú ústa a preto nemôžu prijímať potravu?

.ecinesúh uidátš v ilaksíz úrotk ,eigrene z abi újiž voľýtom yhurd érotkein ,onÁ

Iste viete, že zo smrekovca opadavého opadáva ihličie každý rok. Opadáva ihličie aj z borovice, jedle alebo smreka?

.vokor meso ža irytš ukerms ,ykor irytš ža avd ížrdyv icivoroB .zaran ein ela ,avádapO

Dokážu nám rastliny prezradiť, aké bude počasie?

.énerovtaz moďžad derp újavátsoz akíthcen obela yvapúp dalkírpan ,níltsar hcýrotkein ytevK

Ktoré zviera má pod srsťou čiernu kožu – panda alebo polárny medveď?

ďevdem ynrálop